Кухонные стулья | Минск

Наименование   Отделочные материалы  Стоимость
Амели  V:4,12,18,19,21,25,26,27,28 80р
Аргенто  V4-V38 63р
Балено  V4-V38 66р
Чико  V4-V38 35р
Флорино  V:4,12,18,47 76р
Фоска  V4-V38 80р
Джек  V4 52р
Кедди  V:4,18,27,28 45р
Марко  V4-V38 69р
Молино  V4-V38 87р
Нерон  V4-V38 76р
Пинокалада  V:4,18,27,28 131р
Тедди  V4-V38 35р
Тина  V4-V38 72р
Тизано  V:4,18,27,28 81р
Тюльпан  V4-V38 65р
Венус  V4-V38 69р